...
 
Commits (2)
......@@ -72,7 +72,7 @@ $array_navigation = array(
'rechts' => array(
'Nástroje' => array(
'links' => 'Seznam odkazů',
'glossary' => 'Glossar'),
'glossary' => 'Pojmy'),
'Sprachen' => $lang))
);
......