Commit fc6df9a1 authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Korrekturen und Übersetzung

parent 98ce6fbf
......@@ -36,7 +36,7 @@ $glossary = array(
),
'alert' => array(
'title' => 'Alerting',
'text' => 'Zaslání obsahů časopisů „Table of Contents (TAC) Alerts“ nebo'
'text' => 'Zaslání obsahů časopisů „Table of Contents (TAC) Alerts“ nebo seznamu odkazů "Key-Word Alert" k již uloženému vyhledávání; je zasílán emailem v pravidelném časovém odstupu.'
),
'generalbibliography' => array(
'title' => 'Allgemeinbibliographie, Universal Bibliography',
......@@ -327,9 +327,9 @@ $glossary = array(
'main' => 'issn_term'
),
'kvk_term' => array(
'title' => 'Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)',
'text' => 'Ermöglicht in einer Suche die Abfrage mehrerer deutschsprachiger sowie internationaler Online-Kataloge bzw. Bibliotheksverbünde; außerdem
ist die Recherche in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) und in Buchhandelskatalogen möglich'
'title' => 'Virtuální katalog Karlsruhe/ Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)',
'text' => ' Umožňuje vyhledávání v několika německojazyčných a mezinárodích online katalozích popř. knihovnických sdruženích najednou; m.j. umožňuje i rešerši v databázi
časopisů/ Zeitschriftendatebank (ZDB) a knihkupeckých katalozích.'
),
'catalog' => array(
'title' => 'Katalog',
......@@ -542,9 +542,9 @@ $glossary = array(
'text' => 'Literatur, die als eigene Einheit produziert und in Bibliothekskatalogen nachgewiesen wird, z.B. Monographien, Dissertationen'
),
'semester' => array(
'title' => 'Semesterapparat',
'text' => 'Eine von einem Dozenten für die Teilnehmer eines Seminars zusammengestellte Sammlung von Büchern. Während des laufenden Semesters ist es nicht
möglich, Bücher aus dem Semesterapparat zu entleihen. Im elektronischen Semesterapparat können Dokumente (vom Dozenten) online in einem geschützten Bereich abgelegt werden.'
'title' => 'Semestrální aparáty',
'text' => 'Sbírka knih, které přípravil vyučující pro účastníky zvoleného semináře. Výpůjčka knih ze semestrálního aparátu není během semestru možná. V elektronickém
semestrálním aparátu mohou být (vyučujícím) vloženy dokumenty do chráněné online oblasti.'
),
'specialsearchengine' => array(
'title' => 'Speciální vyhledávače',
......@@ -576,7 +576,7 @@ $glossary = array(
'main' => 'booleanoperator , proximityoperator'
),
'swb_term' => array(
'title' => 'Knihovní síti jihozápadního Německa/ Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB) (Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)',
'title' => 'Knihovní síť jihozápadního Německa/ Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)',
'text' => 'Sdružení vědeckých knihoven ve spolkových zemích Bádensko Württenbersko, Sársko a Sasko za účelem propojení svých fondů).'
),
'surfaceweb' => array(
......
......@@ -7,11 +7,11 @@ page(__FILE__);
<ul>
<li>Jak přesně ohraničit téma práce, popsat ho vlastními slovy a najít vhodná hesla pro rešerši</li>
<li>Seznámíte se s  databázemi a internetovými portály důležitými pro Váš obor</li>
<li>Seznámíte se s databázemi a internetovými portály důležitými pro Váš obor</li>
<li>Jak vybrat tu správnou databázi pro Vaše téma</li>
<li>Naučíte se vyhledávat odbornou literaturu v databázích a internetových vyhledávačích</li>
<li>Naučíte se vyhodnotit nalezené výsledky a vybrat jen ty opravdu důležité</li>
<li>Procvičíte si s námi export výsledků do programu spravujícího Vaši literaturu</li>
<li>a my Vás naučíme, jak se dostanete k plným textům článků a knihya v případě, že v knihovně není článek nebo kniha k dispozici, ukážeme Vám, jak je můžete objednat</li>
<li>a my Vás naučíme, jak se dostanete k plným textům článků a knih a v případě, že v knihovně není článek nebo kniha k dispozici, ukážeme Vám, jak je můžete objednat</li>
</ul>
......@@ -8,7 +8,7 @@ page(__FILE__);
<p>Vědecká práce je v průběhu studia čím dál více důležitá a nároky stoupají proto jsou dobré znalosti rešerší nepostradatelným základem úspěšné práce a projektů. </p>
<p>V tomto kurzu k informační komeptenci Vám ukážeme, jak rozlišovat důležité od méně důležitého a jak hledat cíleně informace, které zrovna potřebujete. </p>
<p>V tomto kurzu k informační kompetenci Vám ukážeme, jak rozlišovat důležité od méně důležitého a jak hledat cíleně informace, které zrovna potřebujete. </p>
<p>Kromě informačních zdrojů na internetu existuje mnoho databází, které Vám také rádi představíme.</p>
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ $files = array (
),
'cs' => array(
'index' => 'Vítejte',
'content' => 'Obsah kurz',
'content' => 'Obsah kurzu',
'modules' => 'Moduly',
'technology' => 'Technické vybavení',
'participants' => array(
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ page(__FILE__);
<h2 class="text-primary">Jak se příhlásím na blended-lerarning cvičení informační kompetence?</h2>
<p>Abyste se mohli přihlásit, musíte být přihlášeni na jednom z těchto bakalářksých oborů na TU Chemnitz:</p>
<p>Abyste se mohli přihlásit, musíte být přihlášeni na jednom z těchto bakalářských oborů na TU Chemnitz:</p>
<ul>
<li>Aplikovaná informatika</li>
<li>Germanistika</li>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ page(__FILE__);
<h2 class="text-primary">Tutoriál tématická analýza</h2>
<p>Ukážeme Vám vyhledávání vhodných pojmů k tématu komunikace.</p>
<p>Chcete-li si ukźané příklady v klidu projít, připravili jsme Vám zde použité odkazy:</p>
<p>Chcete-li si ukázané příklady v klidu projít, připravili jsme Vám zde použité odkazy:</p>
<ul>
<li><a href="http://swb.bsz-bw.de/DB=2.104/START_WELCOME" class="linkextern" target="blank">Společný soubor norem / Gemeinsame Normdatei (OGND)</a></li>
<li><a href="http://zbw.eu/stw/versions/latest/" class="linkextern" target="blank">WISO Standardní tezaurus ekonomický</a></li>
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Databankový informační systém – Vaše cesta ke vhodné databázi</h2>
<p>Existuje mnoho databází, které jsou dostupé buď volně na internetu nebo jsou licencovány Vaší knihovnou. Jak ale poznáte, která je pro
<p>Existuje mnoho databází, které jsou dostupné buď volně na internetu nebo jsou licencovány Vaší knihovnou. Jak ale poznáte, která je pro
Vás vhodná? Pomůže Vám <a href="http://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=tuche&lett=l&colors=&ocolors="
class="linkextern" target="blank">Databankový informační systém (DBIS)</a>.</p>
......@@ -12,7 +12,7 @@ Vás vhodná? Pomůže Vám <a href="http://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/fachli
<ul>
<li>Na domovské stránce <?php get_popover('dbis_term','DBIS');?> zvolte v <strong>seznamu oborů</strong> (Fächerübersicht)
svůj obor a zobrazí se Vám relevantní databáze.</li>
<li>Můžete si také nechat zobrazit všechyn existující databáze <strong>dle abecedního pořadí</strong>.</li>
<li>Můžete si také nechat zobrazit všechny existující databáze <strong>dle abecedního pořadí</strong>.</li>
<li>Víte-li, jakou databázi hledáte, můžete využít vyhledávací pole pro <strong>jednoduché vyhledávání</strong>.</li>
<li>Kromě toho můžete využít také <strong>rozšířené vyhledávání</strong>. Ve vyhledávací masce si můžete vyfiltrovat databáze, které
odpovídají Vašim kritériím.</li>
......
......@@ -17,9 +17,9 @@ page(__FILE__);
<div class="clearfix"></div>
<div class="bg-info col-md-3 col-xs-12 hover-div" id="checklist3">
<p class="hover-content">Z jakého období má být použitá literatura? Potřebuji aktuální literaturu?</p>
<p class="hover-content">Z jakého období má být použitá literatura? Potřebuju aktuální literaturu?</p>
</div>
<div class="bg-info col-md-6 col-xs-12 col-md-offset-2 hover-div" id="checklist4">
<p class="hover-content">Jaké druhy publikací potřebuji?</p>
<p class="hover-content">Jaké druhy publikací potřebuju?</p>
</div>
......@@ -10,7 +10,7 @@ page(__FILE__);
<p>Než vůbec začnete hledat v databázi, podívejte se na následující otázku: Jaké máte téma, co hledáte? Tzn., že:</p>
<ul>
<li>si musíte vyjasnit <strong>pojmy</strong> Vašeho témtu</li>
<li>si musíte vyjasnit <strong>pojmy</strong> Vašeho tématu</li>
<li>vytvoříte <strong>seznam pojmů</strong> s tématem spojených</li>
<li>budete myslet také na <strong>nadřazené a podřazené pojmy, synonyma a příbuzné pojmy</strong></li>
<li>zohledníte <strong>cizojazyčné názvy</strong> a jejich <strong>rozdílný pravopis (britská a americká angličtina)</strong></li>
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ page(__FILE__);
<p>Mimochodem: Databáze s <?php get_popover('campuslicence','licencí pro kampus');?> jsou dostupné pouze z univerzitní sítě.</p>
<p>Mimo univerzitní síť potřebujete službu <?php get_popover('vpn','VPN');?> kterou poskytuje oddělení informatiky TU Chemnitz.
<p>Mimo univerzitní síť potřebujete službu <?php get_popover('vpn','VPN');?>, kterou poskytuje oddělení informatiky TU Chemnitz.
Zde je odkaz na <a href="" target="blank" class="linkextern">VPN (Virtual Private Network)</a></p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul2-dbis/index.html"></iframe>
......@@ -3,9 +3,9 @@ require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Kork pátý: Vyhodnocení a modifikace</h2>
<h2 class="text-primary">Krok pátý: Vyhodnocení a modifikace</h2>
<p>Pokud jste ze seznamu shod vybrali relevantní výsledky, ještě si je jenou detailně projděte.</p>
<p>Pokud jste ze seznamu shod vybrali relevantní výsledky, ještě si je jednou detailně projděte.</p>
<p>Máte málo shod? Nebo moc?</p>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ page(__FILE__);
<h2 class="text-primary">Alerting</h2>
<p>Pokud pracujete delší dobu na jednom tématu, pomůže Vám funkce Alerting, abyste zůstali aktuální. Uložte vyhledávání.
Pkud databáze při své aktualizaci objeví nové výsledky, bude Vám automaticky zaslán seznam výsledků (Alert) emailem nebo
Pokud databáze při své aktualizaci objeví nové výsledky, bude Vám automaticky zaslán seznam výsledků (Alert) emailem nebo
jako RSS-Feed.</p>
<img src="../../images/alerting.png" class="img-responsive">
......
......@@ -2,10 +2,11 @@
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Využítí Booleovských operátorů</h2>
<h2 class="text-primary">Využití Booleovských operátorů</h2>
<p>Vaše téma seminární práce není jen o vyhledávání? Pro propojení několika aspektů. Využijte proto
<?php get_popover('booleanoperator','Booleovské operátory');?>:</p>
<p>Vaše téma seminární práce není jen o vyhledávání? Pro propojení několika aspektů.</p>
<p>Využijte proto <?php get_popover('booleanoperator','Booleovské operátory');?>:</p>
<div class="col-md-3 col-xs-12 hovereffect">
......
......@@ -10,6 +10,6 @@ page(__FILE__);
<p>Zde jsou ještě dva doplňující tipy:</p>
<ul>
<li>Používejte v databázích tezaurusy popř. <?php get_popover('subjectheadinglist','předmětové hesláře');?>.</li>
<li>Používejte v databázích tezaury popř. <?php get_popover('subjectheadinglist','předmětové hesláře');?>.</li>
<li>Obsažené odborné pojmy v databázích, především klíčová slova, Vás mohou odkázat i dál.</li>
</ul>
......@@ -8,4 +8,4 @@ page(__FILE__);
<p>Pro vyhledávání konkrétního znakového řetězce vložte pojem do uvozovek, např. make or buy, Václav Havel nebo „česko-saské vztahy.</p>
<p>Říká se tomu vyhledávání fází.</p>
<p>Říká se tomu vyhledávání frází.</p>
......@@ -4,8 +4,8 @@ page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Volba vyhledávacího pole</h2>
<p>Stejně jako v internetových vyhledávacích probíhá vyhledávání v databázích přes vyhledávací pole, do kterých se
zdávají hledané pojmy. Většinou existuje jednoduché vyhledávání s jedním vyhledávacím polem, do kterého zadáte
<p>Stejně jako v internetových vyhledávačích probíhá vyhledávání v databázích přes vyhledávací pole, do kterých se
zadávají hledané pojmy. Většinou existuje jednoduché vyhledávání s jedním vyhledávacím polem, do kterého zadáte
libovolný text, a rozšířené vyhledávání s <?php get_popover('searchtemplate','vyhledávací maskou');?>, která nabízí několik vyhledávacích polí.</p>
<h3 class="text-danger">Jednoduché vyhledávání</h3>
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ page(__FILE__);
<p>V tutoriálu <a href="../modul2/analyse.html.cs">Tématická analýza (Modul 2)</a> jsme již jeden tezaurus jako vyhledávací
pomůcku poznali. Ale co je vlastně tezaurus?</p>
<p><?php get_popover('thesaurus','Tezaurus');?> pojmůje systematicky uspořádaná sbírka pojmů. Všechna klíčová slova v 
tezaurusu se nazývají <?php get_popover('descriptor','deskriptory');?> se stejným oborem. Tezaurus najdete v závislosti
<p><?php get_popover('thesaurus','Tezaurus');?> pojmů je systematicky uspořádaná sbírka pojmů. Všechna klíčová slova
v tezauru se nazývají <?php get_popover('descriptor','deskriptory');?> se stejným oborem. Tezaurus najdete v závislosti
na databázi v různých jazycích.</p>
<p><strong>Tip:</strong> Použijete-li pro Vaše vyhledávání deskriptory z tezauru v databázi, budou Vaše výsledky preciznější!</p>
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ Proto při vyhledávání slova „Toskana“ nenaleznete výsledky obsahující
<p>Nezoufejte! Pomůže vám tzv. <?php get_popover('truncation','truncation');?>, při které použijete otazník ?,
hvězdičku * nebo znaky $ a #.</p>
<p>Chcete-li vědět, které znaky Vámi používaná databáze uznává, podívejt se do nápovědy. Najdete v ní např. pojem
<p>Chcete-li vědět, které znaky Vámi používaná databáze uznává, podívejte se do nápovědy. Najdete v ní např. pojem
<?php get_popover('wildcard','wildcard');?></a>.</p>
<p>Příklady (přejeďte myší přes barevné pole):</p>
......
......@@ -42,8 +42,8 @@ page(__FILE__);
<h4>Odborný portál pro politologii</h4>
<p>Virtuální odborná knihovna východní Evropy: <a href="https://www.vifaost.de/" class="linkextern" target="blank">https://www.vifaost.de/</a></p>
<p>Jedná se o nadoborový regionální portál k výzkumu východní Evropy.</p>
<p>Díky detailním vyhledávacím funkcím máte přístup k vědeckým informacím z oboru dějepisu, jazyků, literatury, poliologie a kultury zemí a
region východní, středovýchodní a jihovýchodní Evropy.</p>
<p>Díky detailním vyhledávacím funkcím máte přístup k vědeckým informacím z oboru dějepisu, jazyků, literatury, politologie a kultury zemí a
regionů východní, středovýchodní a jihovýchodní Evropy.</p>
</div>
<div class="credit credit-law">
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Příklady – speicální vyhledávače</h2>
<h2 class="text-primary">Příklady – speciální vyhledávače</h2>
<p>Představujeme Vám dva speciální vyhledávače Google Scholar a BASE:</p>
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ Tyto odborné portály obsahují vybranou nabídku obsahů, které jsou pravidel
<ul>
<li>Obsahují vědecky relevantní odkazy.</li>
<li>Obsahy jsou sestaveny, verifikovány a komentovány vědeckým personálem.</li>
<li>Provozovatel (například. úřady, vědecké instituce, podniky) zpravidla nemají zájem na zpeněžení nabídky.</li>
<li>Provozovatel (např. úřady, vědecké instituce, podniky) zpravidla nemají zájem na zpeněžení nabídky.</li>
<li>Nabídky omezí Váš výběr tématicky a kvalitativně.</li>
</ul>
......
......@@ -4,13 +4,13 @@ page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Co použít? - Prohlédnutí a modifikace</h2>
<p>Jaké obsahy nakonc použijete pro svoji vědeckou práci? Pokud si kladete tuto otázku, dostanete se
<p>Jaké obsahy nakonec použijete pro svoji vědeckou práci? Pokud si kladete tuto otázku, dostanete se
opět ke kroku č. 5 z našeho modelu pěti kroků z <a href="../modul2/view.html.cs">modulu 2</a>.</p>
<p>A taková otázke je v případě rešerše na internet velmi důležitá! </p>
<p>A taková otázke je v případě rešerše na internetu velmi důležitá! </p>
<div class="col-xs-12 bg-primary">
<p><em>Podívejte se na následující kritéria kvality, které platí pro zdroje z internetu (klikněte na sloupec).</em></p>
<p><em>Podívejte se na následující kritéria kvality, která platí pro zdroje z internetu (klikněte na sloupec).</em></p>
<div class="col-xs-2 col-xs-offset-1 text-center credit-subject" id="credit-purpose ">
<h4>Účel</h4>
......@@ -31,7 +31,7 @@ opět ke kroku č. 5 z našeho modelu pěti kroků z <a href="../modul2/view.htm
<div class="col-xs-10 col-xs-offset-1 credit-white" id="quote">
<div class="credit credit-purpose">
<p>Účel zveřejnění (cílová skupina, objektivita) Komu je dokument určen? Vědecké komunitě, interesovaným lajkům?</p>
<p>Účel zveřejnění (cílová skupina, objektivita) Komu je dokument určen? Vědecké komunitě, interesovaným laikům?</p>
</div>
<div class="credit credit-source">
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ page(__FILE__);
na internetu nebo v databázi knihy nebo články, které nejsou k dispozici ve vaší knihovně ani v elektronické podobě
pomůže Vám <?php get_popover('interlibraryloan','meziknihovní výpůjční služba');?>. </p>
<p>Zde najdete podrobné infrmace (DE), jak funguje meziknihovní výpůjční služba v UK Chemnitz:
<p>Zde najdete podrobné informace (DE), jak funguje meziknihovní výpůjční služba v UK Chemnitz:
<a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/fernleihe.html" class="linkextern" target="blank">
https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/fernleihe.html</a></p>
......
......@@ -4,12 +4,12 @@ page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vypůjčení a objednávka</h2>
<p>Vzpomínáte i na modul 1? Tam jste si již přečetli, jak se dostanete ke knihám, které stojí v knihovně
<p>Vzpomínáte si na modul 1? Tam jste si již přečetli, jak se dostanete ke knihám, které stojí v knihovně
nezávisle na tom, jestli jsou součástí <?php get_popover('openaccessholding','volného výběru');?>
nebo je musít objednat, protože stojí v <?php get_popover('stackcollection','depozitáři');?>.</p>
<p>Kromě toho už také víte, že si můžete právě vypůjčené knihy jednoduše rezervovat.</p>
<p>Pokyny nylaznete zde (DE): <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/ausleihe.html" class="linkextern" target="blank">
<p>Pokyny naleznete zde (DE): <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/ausleihe.html" class="linkextern" target="blank">
https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/ausleihe.html</a></p>
......@@ -7,9 +7,9 @@ page(__FILE__);
<h3 class="text-danger">Folgende Fragen beantworten wir in diesem Modul:</h3>
<ul>
<li>Was Zitieren eigentlich alles beinhaltet?</li>
<li>Wie Sie zitieren sollten und was man aus wissenschaftlichen Werken übernehmen kann?</li>
<li>Was ein Plagiat ist?</li>
<li>Was beinhaltet Zitieren?</li>
<li>Wie sollte man zitieren und was kann man aus wissenschaftlichen Werken übernehmen?</li>
<li>Was ist ein Plagiat?</li>
</ul>
<p>Einführende Informationen dazu erhalten Sie beispielsweise in den Lotse-Online-Tutorials, die in der Linksammlung unter Werkzeuge zu finden sind.</li>
......@@ -106,6 +106,13 @@ body
border-bottom: 1px dotted #979797;
}
/** Start page **/
#index-heading
{
margin-top: 80px;
}
/** Glossar **/
......
......@@ -2,7 +2,8 @@
require_once('sys/config.inc');
page(__FILE__, 'start');
?>
<h2 class="text-primary">E-Learning / IKOnline</h2>
<h2 id="index-heading" class="text-primary">E-Learning / IKOnline</h2>
<p>Zum Komplex des wissenschaftlichen Arbeitens gehören nicht nur der Schreibprozess oder das Referat im Seminar.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch die, all dem zugrunde liegende, Information. Denn auf welchen
Informationen man ein Referat oder eine Seminararbeit aufbaut, trägt ganz entscheidend zu dessen Qualität bei.</p>
......
......@@ -3,7 +3,7 @@ require_once('sys/config.inc');
page(__FILE__, 'start');
?>
<h2 class="text-primary">E-Learning / IKOnline</h2>
<h2 id="index-heading" class="text-primary">E-Learning / IKOnline</h2>
<p>K vědecké práci nepatří pouze psaní a referáty v seminářích. Rozhodující roli sehrávají také informace, bez kterých se výše uvedené základy neobejdou.
Pro kvalitu práce je podstatné, na jakých informacích je referát či seminární práce postavena.</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment