Commit 570497c9 authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Übersetzung Modul 4

parent 88ee676a
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
get_glossary();
?>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Důležité odborné stránky</h2>
<div class="col-xs-12 bg-primary">
<h3>Odborné portály</h3>
<p><em>Pro zobrazení obsahu klikněte prosím na obor.</em>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-it">
<h4>Informatika</h4>
</div>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-german">
<h4>Germanistika</h4>
</div>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-politics">
<h4>Politologie</h4>
</div>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-law">
<h4>Právo</h4>
</div>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-math">
<h4>Matematika</h4>
</div>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-economics">
<h4>Ekonomie</h4>
</div>
<div class="col-xs-12 credit-white">
<div class="credit credit-it">
<h4>Odborný portál pro informatiku</h4>
<p>Odkaz: <a href="http://www.io-port.net/index.php?id=358" class="linkextern" target="blank">http://www.io-port.net/index.php?id=358</a></p>
<p>Odborný portál pro informatiku provozuje FIZ Karlsruhe Leibnitzův Institut pro informační infrastrukturu.</p>
</div>
<div class="credit credit-math">
<h4>Odborný portál pro matematiku</h4>
<p>Odkaz: <a href="https://fidmath.de/" class="linkextern" target="blank">https://fidmath.de/</a></p>
<p>Centrální vyhledávání ve zdrojích typických pro matematiku.</p>
</div>
<div class="credit credit-politics">
<h4>Odborný portál pro politologii</h4>
<p>Virtuální odborná knihovna východní Evropy: <a href="https://www.vifaost.de/" class="linkextern" target="blank">https://www.vifaost.de/</a></p>
<p>Jedná se o nadoborový regionální portal k výzkumu východní Evropy.</p>
<p>Díky detailním vyhledávacím funkcím máte přístup k vědeckým informacím z oboru dějepisu, jazyků, literatury, poliologie a kultury zemí a
region východní, středovýchodní a jihovýchodní Evropy.</p>
</div>
<div class="credit credit-law">
<h4>Odborný portál pro právo</h4>
<p>Virtuální odborná knihovna pro právo: <a href="http://www.vifa-recht.de/" class="linkextern" target="blank">http://www.vifa-recht.de/</a></p>
<p>Virtuální odborná knihovna pro právo je servisní portal odborné informační služby pro mezinárodní a interdisciplinární výzkum v oboru práva.</p>
</div>
<div class="credit credit-german">
<h4>Odborný portál pro germanistiku</h4>
<p>Lin|gu|is|tik - Portál pro jazykovědu: <a href="http://www.linguistik.de" class="linkextern" target="blank">http://www.linguistik.de</a></p>
<p>Portál Lin|gu|is|tik nabízí odborné informace ke všem oborům jazykovědy.</p>
</div>
<div class="credit credit-economics">
<h4>Odborný portál pro ekonomii</h4>
<p>ECONBIZ Find Economic Literature: <a href="http://www.econbiz.de/" class="linkextern" target="blank">http://www.econbiz.de/</a></p>
<p>Portál ECONBIZ je nabídka <a href="http://www.zbw.eu/" class="linkextern" target="blank">ZBW – Leibnitzovo Informační centrum pro ekonomii/
Německá centrální knihovna pro ekonomii</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
<p>Existuje mnoho dalších odborných portálů. Jaké se hodí právě k Vašemu oboru, můžete zjistit v <a href="http://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=tuche&lett=l"
class="linkextern" target="blank">DBIS</a>.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vítejte v modulu Rešerše na internetu!</h2>
<h3 class="text-danger">V tomto modulu zodpovíme následující otázky:</h3>
<ul>
<li>Jaké vyhledávače a webové stránky jsou vhodné pro vědecké práce?</li>
<li>Jak můžete na internetu efektivně hledat informace a především vědecké texty?</li>
<li>Jaké zdroje z internetu můžete použít pro svou vědeckou práci?</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Je libo ještě víc? – Odborné stránky Univerzitní knihovny Chemnitz</h2>
<p>Univerzitní knihovna Chemnitz má sdružené různé portály.
<a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/suchen-und-finden/fachrecherche/fachportale/index.html" class="linkextern" target="blank">
Najděte jednoduše svůj vlastní obor</a>.</p>
<p>Na těchto stránkách naleznete:</p>
<ul>
<li>informace o službách a možnostech rešerší, které Univerzitní knihovna nabízí</li>
<li>nejdůležitější odborné odkazy k nabídkám mimo Univerzitní knihovnu</li>
<li>kontaktní údaje a kontaktní osobu v Univerzitní knihovně.</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Kde (hlavně) nehledat? – Obecné vyhledávače</h2>
<p>Jsou Google, Yahoo, DuckDuckGo a.j. vhodné pro eficientní vědeckou rešerši?</p>
<p>Odpověď je jasná: <strong>Ne</strong>.</p>
<p>Nejspíš už jste se nejednou zlobili, že výsledky vyhledávání na Googlu dosahují příliš vysokých čísel.</p>
<p>Kromě toho si nemůžete být vždy jistí, jak relevantní, spolehlivé a seriózní tyto výsledky jsou. Pro každodenní rešerši k 
určitým faktům nebo běžným záležitostem se internetové <?php get_popover('searchengine','vyhledávače');?> a určitě hodí,
pro rozsáhlejší, informační rešerše není jejich využití příliš eficientní.</p>
<p>Jedním z důvodem pro nejistotu při vyhledávání pomocí obecných vyhledávačů je, že nemohou zahrnovat všechny zdroje.
Tyto vyhledávače tedy neprohledávají obsahy speciálních databází, které jsou chráněny heslem nebo vyhledávacím formulářem.
A neumí zobrazit všechny datové formáty (např. flash).</p>
<p>Název <?php get_popover('invisibleweb','Deep Web');?> popisující skryté obsahy na internetu jste již určitě slyšeli.
Obecné vyhledávače prohlížejí pouze tzv. Visible nebo také <?php get_popover('surfaceweb','Surface Web');?> (viditelý neboli povrchový web).</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Informační zdroj internet</h2>
<blockquote>
<p>Effective internet searching is part science, part art, part skill and part luck</p>
<footer>Bradley 2013, 18</footer>
</blockquote>
<p>Od svého vzniku původně z <?php get_popover('arpanet','ARPANETU');?> se internet etabloval jako dynamická pracovní,
informační a komunikační platforma pro (téměř) každý obor včetně vědy a studia.</p>
<p>Určitě se ale ptáte, jak a kde na internetu naleznete vědecké texty. Nejde jenom o náhodu, díky níž na texty narazíte.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Kde mám tedy hledat? – Speciální vyhledávače</h2>
<p>A co teď? Jak najdete na internetu vědecké zdroje? Užitečnější než obecné vyhledávače jsou
<?php get_popover('specialsearchengine','speciální vyhledávače');?>.
Tyto vyhledávače se většinou specializují na vybrané obsahy nebo typy dokumentů, ke kterým ale mají ucelené podklady.</p>
<p>Abyste takový vyhledávač našli, můžete buď napřed využít běžný vyhledávač nebo hledat v Databankovém Informačním systému DBIS
(viz <a href="../modul2/index.html.cs">Modul 2</a>) Zadáte-li vyhledávač“, zobrazí se Vám potřebné výsledky.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Příklady – speicální vyhledávače</h2>
<p>Představujeme Vám dva speciální vyhledávače Google Scholar a BASE:</p>
<table class="table table-responsive table-striped table-bordered">
<thead>
<tr class="info">
<th><span class="sr-only">Aspekt</span></th>
<th><a href="http://scholar.google.de" class="linkextern" target="blank">Google Scholar</a></th>
<th><a href="http://base-content.net" class="linkextern" target="blank">BASE (Bielefeld Academic Search Engine)</a></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="info">Vlastník</td>
<td><strong>Komerční vlastník: </strong>Google</td>
<td><strong>Veřejný vlastník:</strong> Univerzitní knihovna Bielefeld</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Popis</td>
<td>
<ul>
<li>vhodný především pro vyhledávání vědecké literatury, např. názvy děl, články z časopisů, technical papers</li>
<li>kooperuje s vědeckými nakladatelstvími a má tak přístup k obsahům zpoplatněných zdrojů na Deep Webu</li>
<li>obsahuje 100-106 Mil. dokumentů, vyhodnocuje seminární, magisterské, diplomové, bakalářské, masterské a doktorské
práce, navíc i knihy, shrnutí a články z akademickyých nakladatelství, profesních spolků, preprintů, univerzit a dalších
vzdělávacích zaízení. (viz <a href="https://scholar.google.de/int/de/scholar/about.html" class="linkextern" target="blank">
https://scholar.google.de/int/de/scholar/about.html</a>)</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>vyhledávač ve smyslu Open Access volně dostupných vědeckých dokumentů</li>
<li>přístup na dokumenty z Deep Webu</li>
<li<indexuje kolem 80 miliónů dokumentů, vysokoškolských prací, preprintů, článků z časopisů a dalších přes 4000 dokumentových serverů (stav 2016)</li>
<li><a href="https://www.base-search.net/about/de/index.html" class="linkextern" target="blank">
https://www.base-search.net/about/de/index.html</a></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Výhody</td>
<td>
<ul>
<li>v rámci kampusu obdržíte odkaz na literaturu z fondu UK Chemnitz</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>omezení vyhledávání dle autorů, klíčových slov, DDC klasifikace, roku vydání, zdrojů, jazyků a typu dokumentu</li>
<li>vyhledávání dle DDC klasifikace a typu dokumentu</li>
<li>redakční výběr zdrojů (seznam zdrojů je k náhledu)</li>
<li>70% dokumentů je přístupných v plném textu</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Nevýhody</td>
<td>
<ul>
<li>příliš bibliografických odkazů, málo plných textů (45-50%)</li>
<li>žádný seznam zahrnutých zdrojů</li>
<li>úplnost není zaručená</li>
<li>omezené možnosti přesného vyhledávání</li>
<li>špatně indexované dokumenty</li>
<li>výsledky vyhledávání se liší a nejsou použitelné</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>vyhledávání je omezeno na metadata dokumentů, plné texty nejsou prohledávány</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Kde ještě můžu hledat? – Odborné stránky</h2>
<p>Kromě toho všeho existují ještě speciální, <?php get_popover('subjectportal','odborné internetové stránky');?>.
Tyto odborné porály obsahují vybranou nabídku obsahů, které jsou pravidelně verifikovány.</p>
<h3 class="text-danger">Jaké výhody mají tyto stránky?</h3>
<ul>
<li>Obsahují vědecky relevantní odkazy.</li>
<li>Obsahy jsou sestaveny, verifikovány a komentovány vědeckým personálem.</li>
<li>Provozovatel (například. Úřady, vědecké instituce, podniky) zpravidla nemají zájem na zpeněžení nabídky.</li>
<li>Nabídky omezí Váš výběr tématicky a kvalitativně.</li>
</ul>
<p>Dostanete se k relevantním výsledkům.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Surface, Deep a Dark Web</h2>
<p>Přejeďte myší přes jednotlivá pole.</p>
<img src="../../images/surface.png" class="img-responsive">
<div class="col-xs-2 hover-div surface text-center hovereffect">
<p class="hover-content">Obsahy, které vyhodnocují vyhledávače.</p>
</div>
<div class="col-xs-6 col-xs-offset-1 hover-div surface hovereffect">
<div class="hover-content">
<p class="col-xs-6">Obsahy, které z technických důvodů vyhledávače nevyhodnotí, např. zaheslované obsahy,
obsahy shované za formuláře, obsahy v nestandardních formátech.</p>
<p class="col-xs-6">Obsahy, které jsou pro vyhledávače záměrně neviditelné.</p>
</div>
</div>
<div class="col-xs-2 col-xs-offset-1 hover-div surface text-center hovereffect">
<p class="hover-content">Obsahy, které si musí <br>uživatel propojit manuálně.</p>
</div>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Jak hledat? Techniky vyhledávání</h2>
<p>Většinu technik vyhledávání, které jsme Vám představili v <a href="../modul3/">modulu 3</a> k použití
při vyhledávání v databázích, můžete použít i ve vyhledávačích a odborných portálech, např.:</p>
<ul>
<li>výběr mezi jednoduchým a rozšířeným vyhledáváním</li>
<li>Booleovské operátory</li>
<li>Vyhledávání frází</li>
<li>Truncation</li>
<li>Search History</li>
<li>Alerting</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Příklady pro vyhledávací techniky</h2>
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr class="info">
<th><span class="sr-only">Vyhledávací technika</span></th>
<th>Google Scholar</th>
<th>BASE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>spojení AND</td>
<td>mezerník</td>
<td>mezerník</td>
</tr>
<tr>
<td>spojení OR</td>
<td>OR</td>
<td>Do závorky: (pojem A pojem B)</td>
</tr>
<tr>
<td>spojení NOT</td>
<td>znaménko mínus: -</td>
<td>znaménko mínus: -</td>
</tr>
<tr>
<td>Vyhledávání frází</td>
<td>""</td>
<td>""</td>
</tr>
<tr>
<td>Truncation</td>
<td>nelze</td>
<td>*</td>
</tr>
<tr>
<td>Search History</td>
<td>není v nabídce</td>
<td>je v nabídce</td>
</tr>
<tr>
<td>Alerting</td>
<td>je v nabídce</td>
<td>je v nabídce</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Narazíte i na další operátory. Zadáte-li filetyp, můžete například při hledání v Google Scholar hledat určitý typ dokumentu nebo intitle určitý název.
Všechny vyhledávače mají nápovědy a vysvětlivky, ve kterých najdete odpovědi na Vaše otázky:</p>
<ul>
<li><a href="https://scholar.google.de/intl/de/scholar/help.html" class="linkextern" target="blank">Google Scholar</a></li>
<li><a href="https://www.base-search.net/about/de/help.php" class="linkextern" target="blank">BASE</a></li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../test/modul4/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Co použít? - Prohlédnutí a modifikace</h2>
<p>Jaké obsahy nakonc použijete pro svoji vědeckou práci? Pokud si kladete tuto otázku, dostanete se
opět ke kroku č. 5 z našeho modelu pěti kroků z <a href="../modul2/view.html.cs">modulu 2</a>.</p>
<p>A taková otázke je v případě rešerše na internet velmi důležitá! </p>
<div class="col-xs-12 bg-primary">
<p><em>Podívejte se na následující kritéria kvality, které platí pro zdroje z internet (klikněte na sloupec).</em></p>
<div class="col-xs-2 col-xs-offset-1 text-center credit-subject" id="credit-purpose ">
<h4>Účel</h4>
</div>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-source">
<h4>Zdroj</h4>
</div>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-content">
<h4>Obsah</h4>
</div>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-reference">
<h4>Reference</h4>
</div>
<div class="col-xs-2 text-center credit-subject" id="credit-quote">
<h4>Citace</h4>
</div>
<div class="col-xs-10 col-xs-offset-1 credit-white" id="quote">
<div class="credit credit-purpose">
<p>Účel zveřejnění (Cílová skupina, objektivita) Komu je dokument určen? Vědecké komunitě, interesovaným lajkům?</p>
</div>
<div class="credit credit-source">
<p>Zdroj (autor, korporace, top domain level URL (.gov, .org)) Je autorem Vašeho zdroje příslušník Univerzity of Cambridge
nebo Petr Novák s Nemanic?</p>
</div>
<div class="credit credit-content">
<p>Obsah (přesnost, verifikace, hloubka a šířka informací, aktualita) Kdy byl proveden poslední update? Jak detailní
jsou uvedené údaje?</p>
</div>
<div class="credit credit-reference">
<p>Reference (Reference/ odkazy na jié zdroje, odkazy na stránku) Jsou k dispozici další literární zdroje? Jsou výroky
opatřeny použitou literaturou?</p>
</div>
<div class="credit credit-quote">
<p>Citace Je tento text citován jiným vědcem?</p>
</div>
</div>
</div>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment