Commit 2b63ab68 authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Übersetzung Modul 3

parent 31c419f8
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Alerting</h2>
<p>Pokud pracujete delší dobu na jednom tématu, pomůže Vám funkce Alerting, abyste zůstali aktuální. Uložte vyhledávání.
Pkud databáze při své aktualizaci objeví nové výsledky, bude Vám automaticky zaslán seznam výsledků (Alert) emailem nebo
jako RSS-Feed.</p>
<img src="../../images/alerting.png" class="img-responsive">
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Využítí Booleovských operátorů</h2>
<p>Vaše téma seminární práce není jen o vyhledávání? Pro propojení několika aspektů. Využijte proto
<?php get_popover('booleanoperator','Booleovské operátory');?>:</p>
<div class="col-md-3 col-xs-12 hovereffect">
<p>AND</p>
</div>
<div class="bg-info col-md-9 col-xs-12 hover-div hovereffect">
<p class="hover-content">Obdržíte výsledky s oběma pojmy.</p>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<div class="col-md-3 col-xs-12 hovereffect">
<p>OR</p>
</div>
<div class="bg-info col-md-9 col-xs-12 hover-div hovereffect">
<p class="hover-content">Obdržíte výsledky, ve kterých je buď jeden nebo druhý a nebo oba pojmy.</p>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<div class="col-md-3 col-xs-12 hovereffect">
<p>NOT</p>
</div>
<div class="bg-info col-md-9 col-xs-12 hover-div hovereffect">
<p class="hover-content">Obdržíte výsledky, ve kterých bude vyloučen jeden pojem.</p>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<p>Jednotlivé operátory můžete i kombinovat.</p>
<p>Jak mohou takové kombinace vypadat, uvidíte v následující tabulce.</p>
<div class="col-xs-11">
<table class="table table-bordered table-reponsive">
<thead>
<tr>
<th class="info">Aspekty</th>
<th class="info">Komunikace</th>
<th class="info">Podnik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="info">Synonyma</td>
<td>komunikační proces, informační proces</td>
<td>firma, podnik, podnikání</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Nadřazený pojem</td>
<td>jazyková teorie</td>
<td>podniková ekonomika</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Podřazené pojmy</td>
<td>vědecká komunikace práce s veřejností, nonverbální komunikace, komunikace uvnitř podniku</td>
<td>technologické podniky malé podniky středně velké podniky</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Příbuzné pojmy </td>
<td>Sémiotika, komunikátor Recipient, informace</td>
<td>právní forma, podnikatel personální plán Nákup a logistika</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Zkratky</td>
<td></td>
<td>MSVP</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Angličtina</td>
<td>communication</td>
<td>enterprise (firm, company)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="col-xs-1" id="or">
<span class="glyphicon glyphicon-arrow-up"></span>
<p class="sr-only">OR</p>
OR&nbsp;
<span class="glyphicon glyphicon-arrow-down"></span>
</div>
<div class="col-xs-12" id="and">
<span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span>
<p class="sr-only">AND</p>
AND
<span class="glyphicon glyphicon-arrow-right"></span>
</div>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Nalezení vyhledávaného pojmu</h2>
<p>Zadáte-li do správných polí správné vyhledávací výrazy, bude Vaše vyhledávání úspěšné.</p>
<p>Rady, jaké pomůcky máte při vyhledávání k dispozici, jsme Vám dali již v <a href="../modul2/">modulu 2</a>.</p>
<p>Zde jsou ještě dva doplňující tipy:</p>
<ul>
<li>Používejte v databázích tezaurusy popř. <?php get_popover('subjectheadinglist','předmětové hesláře');?>.</li>
<li>Fehlt ...</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Užitečné funkce v databázích</h2>
<p>Kromě vyhledávacích technik, které jsme Vám představili, nabízí mnoho databází další feutures, které usnadňují vyhledávání:</p>
<ul>
<li><?php get_popover('searchhistory','Search History');?></li>
<li><?php get_popover('alert','Alerting');?></li>
<li>Pomocné funkce</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Pomocné funkce</h2>
<p>Pokud máte otázky k zacházení s databází, vyplatí se nahlédnout do nápovědy. Většinou ji najdete hned na úvodní stránce.
Často jsou k dispozici také tutoriály, ve kterých je návod na vyhledávání v dané databázi.</p>
<p>A pokud Vám to nestačí:</p>
<p>Zeptejte se ve Vaší knihovně! Telefonicky, emailem nebo osobně.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Search History</h2>
<p>Při komplexním vyhledávání můžete snadno ztratit přehled. Search History nabízí možnost zobrazení posledních
vyhledávaných výrazů z aktuálního vyhledávání. Můžete si je taktéž uložit pro příští vyhledávání a propojení.</p>
<img src="../../images/history.png" class="img-responsive">
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vítejte v modulu Techniky vyhledávání a funkce v databázích!</h2>
<h3 class="text-danger">V tomto modulu zodpovíme následující otázky:</h3>
<ul>
<li>Jaké techniky vyhledávání můžete používat ve vyhledávání v databázích?</li>
<li>Jaké další komfortní funkce nabízí databáze?</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Předmětové heslo/ klíčové slovo</h2>
<p>Víte, jaký je rozdíl mezi předmětovým heslem a klíčovým slovem? V každodenním životě jsou tyto pojmy používány jako
synonyma. Přesněji se ale o synonyma nejedná:</p>
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr class="info">
<th>Předmětové heslo</th>
<th>Klíčové slovo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>slovo vyjadřující obsah z názvu či abstraktu publikace</td>
<td>pojem popisující téma publikace</td>
</tr>
<tr>
<td>nemusí souhlasit s obsahem publikace</td>
<td>nemusí být v názvu či abstraktu</td>
</tr>
<tr>
<td>databáze: pomocí předmětového hesla vyhledáváte v textových polích; např. v poli název, abstrakt</td>
<td>databáze: klíčové slovo (nebo také deskriptor, keyword nebo subject term) má vlastní vyhledávací pole</td>
</tr>
</tbody>
</table>
......@@ -27,6 +27,33 @@ $files = array (
'help' => 'Hilfefunktionen'
),
'test' => 'Abschlusstest'
),
'cs' => array(
'index' => 'Vítejte',
'technology' => 'Techniky vyhledávání ',
'searchfields' => array(
'search' => 'Vyhledávací pole/ vyhledávané pojmy',
'searchfields' => 'Volba vyhledávacího pole',
'find' => 'Nalezení vyhledávaného pojmu',
'keyword' => 'Předmětové heslo/ klíčové slovo',
'tutorial1' => 'Tutoriál klíčová slova (DE)',
'thesaurus' => 'Tezaurus',
'register' => 'Index',
),
'truncation' => array(
'searchtools' => 'Nástroje pro vyhledávání',
'truncation' => 'Truncation',
'phrase' => 'Vyhledávání frází',
'boolean' => 'Booleovské operátory',
'tutorial2' => 'Tutoriál Booleovské operátory (DE)'
),
'function' => array(
'function' => 'Funkce v databázích',
'history' => 'Search History',
'alert' => 'Alerting',
'help' => 'Pomocné funkce'
),
'test' => 'Závěrečný test (DE)'
)
);
......
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vyhledávání frází</h2>
<p>Hledáte pojem, který se skládá z několika slov?</p>
<p>Pro vyhledávání konkrétního znakového řetězce vložte pojem do uvozovek, např. make or buy, Václav Havel nebo „česko-saské vztahy.</p>
<p>Říká se tomu vyhledávání fází.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Index</h2>
<p>Jak vyhledávat autory se zvláštním pravopisem jako například Gudula Rünger nebo Thomas Geßner v anglické databázi?
Ruenger? Runger? Gessner? Geßner?</p>
<p>Pokud si nejste jistí, jak se něco píše, pomůže Vám index dané databáze. Index neboli rejstřík je abecední seznam
všech hledaných výrazů, které můžete zadat do pole vyhledávání.</p>
<h3 class="text-danger">Tutoriál Vyhledávání zvláštních znaků (DE)</h2>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul3-index/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Volba vyhledávacího pole</h2>
<p>Stejně jako v internetových vyhledávacích probíhá vyhledávání v databázích přes vyhledávací pole, do kterých se
zdávají hledané pojmy. Většinou existuje jednoduché vyhledávání s jedním vyhledávacím polem, do kterého zadáte
libovolný text, a rozšířené vyhledávání s <?php get_popover('searchtemplate','vyhledávací maskou');?>, která nabízí několik vyhledávacích polí.</p>
<h3 class="text-danger">Jednoduché vyhledávání</h3>
<img src="../../images/db_einfach.png" class="img-responsive">
<h3 class="text-danger">Rozšířené vyhledávání</h3>
<img src="../../images/db_erweitert.png" class="img-responsive">
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Volba vyhledávacího pole</h2>
<div class="col-xs-8 col-md-10">
<p>V <a href="../modul2/">modulu 2</a> jsme Vám ukázali, jak naleznete databázi. Nyní máme pár tipů, jak v těchto databázích vyhledávat.</p>
<p>Většina vyhledávacích technik je vhodná pro všechny databáze.</p>
<p>Některé databáze ale nabízí i funkce navíc.</p>
<p>Než proto začnete vyhledávat, informujte se v napovědě, zda v dané databázi takové funkce existují.</p>
</div>
<div class="col-xs-4 col-md-2">
<img src="../../images/technik.png" class="img-responsive">
</div>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../test/modul3/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Tezaurus</h2>
<p>Jak si můžete být jistí, že pracujete s pojmy, které používá k popisu i Vámi vybraná databáze? Pomůže Vám tezaurus.</p>
<p>V tutoriálu <a href="../modul2/analyse.html.cs">Tématická analýza (Modul 2)</a> jsme již jeden tezaurus jako vyhledávací
pomůcku poznali. Ale co je vlastně tezaurus?</p>
<p><?php get_popover('thesaurus','Tezaurus');?> pojmůje systematicky uspořádaná sbírka pojmů. Všechna klíčová slova v 
tezaurusu se nazývají <?php get_popover('descriptor','deskriptory');?> se stejným oborem. Tezaurus najdete v závislosti
na databázi v různých jazycích.</p>
<p><strong>Tip:</strong> Použijete-li pro Vaše vyhledávání deskriptory z tezauru v databázi, budou Vaše výsledky preciznější!</p>
<p>Příklady:</p>
<ul>
<li><a href="http://zbw.eu/stw/versions/latest/" class="linkextern" target="blank">STW Thesaurus for Economicks</a>,
<li><a href="http://web.a.ebscohost.com/ehost/thesaurus?vid=2&sid=337f87ea-8146-4e64-a1bc-179337e6a722%40sessionmgr4009" class="linkextern" target="blank">MLA-Thesaurus</a>
(Thesauruslink oben links)</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Truncation</h2>
<p>Pokud jste našli vhodná hesla, může se stát, že narazíte na problém s pravopisem. Vyhledávače hledají přesné pořadí znaků.
Proto při vyhledávání slova Toskana nenaleznete výsledky obsahující Toscana.</p>
<p>Stejně tak se vyhledávače chovají v případě gramatických koncovek hledaných slov.</p>
<p>Nezoufejte! Pomůže vám tzv. <?php get_popover('truncation','truncation');?>, při které použijete otazník ?,
hvězdičku * nebo znaky $ a #.</p>
<p>Chcete-li vědět, které znaky Vámi používaná databáze uznává, podívejt se do nápovědy. Najdete v ní např. pojem
<?php get_popover('wildcard','wildcard');?></a>.</p>
<p>Příklady (přejeďte myší přes barevné pole):</p>
<div class="bg-info col-xs-12 hover-div hovereffect" id="trunk">
<div class="hover-content">
<dl class="dl-horizontal">
<dt>Kind*</dt>
<dd>Kinder, Kinderarmut, Kinderarbeit, Kinderbetreuung</dd>
<dt>*hilfe</dt>
<dd>Integrationshilfe, Aufbauhilfe, Starthilfe</dd>
<dt>Tos?ana</dt>
<dd>Toskana, Toscana</dd>
<dt>wom$n<dt>
<dd>woman, women</dd>
</dl>
<p>Otazník zde zastává přesně jeden znak, hvězdička libovolný počet.</p>
</div>
</div>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Tutoriál klíčová slova (DE)</h2>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul3-stichwort/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Tutoriál Booleovské operátory (DE)</h2>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul3-boolean/index.html"></iframe>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment