Commit 256db571 authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Korrekturen

parent 209aea7f
......@@ -41,7 +41,7 @@ page(__FILE__);
<div class="credit credit-politics">
<h4>Odborný portál pro politologii</h4>
<p>Virtuální odborná knihovna východní Evropy: <a href="https://www.vifaost.de/" class="linkextern" target="blank">https://www.vifaost.de/</a></p>
<p>Jedná se o nadoborový regionální portal k výzkumu východní Evropy.</p>
<p>Jedná se o nadoborový regionální portál k výzkumu východní Evropy.</p>
<p>Díky detailním vyhledávacím funkcím máte přístup k vědeckým informacím z oboru dějepisu, jazyků, literatury, poliologie a kultury zemí a
region východní, středovýchodní a jihovýchodní Evropy.</p>
</div>
......@@ -49,7 +49,7 @@ page(__FILE__);
<div class="credit credit-law">
<h4>Odborný portál pro právo</h4>
<p>Virtuální odborná knihovna pro právo: <a href="http://www.vifa-recht.de/" class="linkextern" target="blank">http://www.vifa-recht.de/</a></p>
<p>Virtuální odborná knihovna pro právo je servisní portal odborné informační služby pro mezinárodní a interdisciplinární výzkum v oboru práva.</p>
<p>Virtuální odborná knihovna pro právo je servisní portál odborné informační služby pro mezinárodní a interdisciplinární výzkum v oboru práva.</p>
</div>
<div class="credit credit-german">
......
......@@ -10,11 +10,11 @@ page(__FILE__);
<p>Nejspíš už jste se nejednou zlobili, že výsledky vyhledávání na Googlu dosahují příliš vysokých čísel.</p>
<p>Kromě toho si nemůžete být vždy jistí, jak relevantní, spolehlivé a seriózní tyto výsledky jsou. Pro každodenní rešerši k 
určitým faktům nebo běžným záležitostem se internetové <?php get_popover('searchengine','vyhledávače');?> a určitě hodí,
<p>Kromě toho si nemůžete být vždy jistí, jak relevantní, spolehlivé a seriózní tyto výsledky jsou. Pro každodenní rešerši k určitým
faktům nebo běžným záležitostem se internetové <?php get_popover('searchengine','vyhledávače');?> určitě hodí,
pro rozsáhlejší, informační rešerše není jejich využití příliš eficientní.</p>
<p>Jedním z důvodem pro nejistotu při vyhledávání pomocí obecných vyhledávačů je, že nemohou zahrnovat všechny zdroje.
<p>Jedním důvodem pro nejistotu při vyhledávání pomocí obecných vyhledávačů je, že nemohou zahrnovat všechny zdroje.
Tyto vyhledávače tedy neprohledávají obsahy speciálních databází, které jsou chráněny heslem nebo vyhledávacím formulářem.
A neumí zobrazit všechny datové formáty (např. flash).</p>
......
......@@ -27,8 +27,8 @@ page(__FILE__);
<li>vhodný především pro vyhledávání vědecké literatury, např. názvy děl, články z časopisů, technical papers</li>
<li>kooperuje s vědeckými nakladatelstvími a má tak přístup k obsahům zpoplatněných zdrojů na Deep Webu</li>
<li>obsahuje 100-106 Mil. dokumentů, vyhodnocuje seminární, magisterské, diplomové, bakalářské, masterské a doktorské
práce, navíc i knihy, shrnutí a články z akademickyých nakladatelství, profesních spolků, preprintů, univerzit a dalších
vzdělávacích zaízení. (viz <a href="https://scholar.google.de/int/de/scholar/about.html" class="linkextern" target="blank">
práce, navíc i knihy, shrnutí a články z akademických nakladatelství, profesních spolků, preprintů, univerzit a dalších
vzdělávacích zařízení. (viz <a href="https://scholar.google.de/int/de/scholar/about.html" class="linkextern" target="blank">
https://scholar.google.de/int/de/scholar/about.html</a>)</li>
</ul>
</td>
......
......@@ -5,14 +5,14 @@ page(__FILE__);
<h2 class="text-primary">Kde ještě můžu hledat? – Odborné stránky</h2>
<p>Kromě toho všeho existují ještě speciální, <?php get_popover('subjectportal','odborné internetové stránky');?>.
Tyto odborné porály obsahují vybranou nabídku obsahů, které jsou pravidelně verifikovány.</p>
Tyto odborné portály obsahují vybranou nabídku obsahů, které jsou pravidelně verifikovány.</p>
<h3 class="text-danger">Jaké výhody mají tyto stránky?</h3>
<ul>
<li>Obsahují vědecky relevantní odkazy.</li>
<li>Obsahy jsou sestaveny, verifikovány a komentovány vědeckým personálem.</li>
<li>Provozovatel (například. Úřady, vědecké instituce, podniky) zpravidla nemají zájem na zpeněžení nabídky.</li>
<li>Provozovatel (například. úřady, vědecké instituce, podniky) zpravidla nemají zájem na zpeněžení nabídky.</li>
<li>Nabídky omezí Váš výběr tématicky a kvalitativně.</li>
</ul>
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ page(__FILE__);
<div class="col-xs-6 col-xs-offset-1 hover-div surface hovereffect">
<div class="hover-content">
<p class="col-xs-6">Obsahy, které z technických důvodů vyhledávače nevyhodnotí, např. zaheslované obsahy,
obsahy shované za formuláře, obsahy v nestandardních formátech.</p>
obsahy schované za formuláře, obsahy v nestandardních formátech.</p>
<p class="col-xs-6">Obsahy, které jsou pro vyhledávače záměrně neviditelné.</p>
</div>
</div>
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ při vyhledávání v databázích, můžete použít i ve vyhledávačích a od
<ul>
<li>výběr mezi jednoduchým a rozšířeným vyhledáváním</li>
<li>Booleovské operátory</li>
<li>Vyhledávání frází</li>
<li>vyhledávání frází</li>
<li>Truncation</li>
<li>Search History</li>
<li>Alerting</li>
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ opět ke kroku č. 5 z našeho modelu pěti kroků z <a href="../modul2/view.htm
<p>A taková otázke je v případě rešerše na internet velmi důležitá! </p>
<div class="col-xs-12 bg-primary">
<p><em>Podívejte se na následující kritéria kvality, které platí pro zdroje z internet (klikněte na sloupec).</em></p>
<p><em>Podívejte se na následující kritéria kvality, které platí pro zdroje z internetu (klikněte na sloupec).</em></p>
<div class="col-xs-2 col-xs-offset-1 text-center credit-subject" id="credit-purpose ">
<h4>Účel</h4>
......@@ -31,12 +31,12 @@ opět ke kroku č. 5 z našeho modelu pěti kroků z <a href="../modul2/view.htm
<div class="col-xs-10 col-xs-offset-1 credit-white" id="quote">
<div class="credit credit-purpose">
<p>Účel zveřejnění (Cílová skupina, objektivita) Komu je dokument určen? Vědecké komunitě, interesovaným lajkům?</p>
<p>Účel zveřejnění (cílová skupina, objektivita) Komu je dokument určen? Vědecké komunitě, interesovaným lajkům?</p>
</div>
<div class="credit credit-source">
<p>Zdroj (autor, korporace, top domain level URL (.gov, .org)) Je autorem Vašeho zdroje příslušník Univerzity of Cambridge
nebo Petr Novák s Nemanic?</p>
nebo Petr Novák z Nemanic?</p>
</div>
<div class="credit credit-content">
......@@ -45,7 +45,7 @@ opět ke kroku č. 5 z našeho modelu pěti kroků z <a href="../modul2/view.htm
</div>
<div class="credit credit-reference">
<p>Reference (Reference/ odkazy na jié zdroje, odkazy na stránku) Jsou k dispozici další literární zdroje? Jsou výroky
<p>Reference (reference/ odkazy na jiné zdroje, odkazy na stránku) Jsou k dispozici další literární zdroje? Jsou výroky
opatřeny použitou literaturou?</p>
</div>
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ page(__FILE__);
<p>Nemáte čas nazbyt?</p>
<p>Kromě meziknihovní výpůjční služby nabízené vaší knihovnou, můžete využít služeb komerčních dodavatelů jako je Subito nebo Ingenta.
Tito dodavatelé zasílají dokemty přímo k Vám domů, jsou ale dražší.</p>
Tito dodavatelé zasílají dokumenty přímo k Vám domů, jsou ale dražší.</p>
<p>Kromě toho nabízí nakladatelství na svých stránkách pro digitální dokumenty čas od času možnost stáhnout si dokument nebo článek pomocí
služby Pay per View; to znamená, že zaplatíte poplatek za stažení.</p>
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ page(__FILE__);
databázích nebo speciálních vyhledávačích?</p>
<p>Pokud používáte <a href="https://scholar.google.de/schhp?hl=de" class="linkextern" target="blank">Google Scholar</a>
namísto Googlu, máte jednu výhodu: tent speciální vyhledávač prohledává již od začátku pouze akademické stránky s plnými texty a
namísto Googlu, máte jednu výhodu: tento speciální vyhledávač prohledává již od začátku pouze akademické stránky s plnými texty a
odkazy na odbornou literaturu. Některé dokumenty mají být dle myšlenky <?php get_popover('openaccess','Open Access');?> volně přístupné na internetu.</p>
<p>V databázích naleznete odkaz, který Vám ukáže, zda má vaše knihovna případně daný titul k dispozici. Více se dozvíte v následujícím tutoriálu.</p>
......@@ -11,7 +11,7 @@ page(__FILE__);
<ul>
<li>neuznání zkoušky (např. seminární či závěrečné práce, obzvlášť disertace)</li>
<li>v extrémním případě exmatrikulace</li>
<li>právní následky kvůli poručení autorského práva</li>
<li>právní následky kvůli porušení autorského práva</li>
<li>vymáhání odškodného</li>
</ul>
......
......@@ -7,6 +7,6 @@ page(__FILE__);
<p>Slovo plagiát je dle německého slovníku Duden definováno jako krádež duševního vlastnictví“.</p>
<p>Jinak řečeno: Plagiát je protiprávní převzetí a zpracování cizích textů jakéhokoli druhu a formy bez udání zdroje.
To platí pro médie, tedy knihy, vědecké a jiné časopisy, noviny a všechny jiné tištěné zdroje, ale i internet.</p>
To platí pro média, tedy knihy, vědecké a jiné časopisy, noviny a všechny jiné tištěné zdroje, ale i internet.</p>
<p>U plagiátu může dojít na jednu stranu k porušení autorského práva (chybějící udání zdroje atd.) nebo porušení užívacích práv.</p>
......@@ -4,14 +4,14 @@ page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">DIN ISO 690:2013-10</h2>
Od října 2013 (v Čechách ČSN ISO 690:2011 platná od dubna 2011) platí všeobecně platná <?php get_popover('norm','norma');?>
<p>Od října 2013 (v Čechách ČSN ISO 690:2011 platná od dubna 2011) platí všeobecně platná <?php get_popover('norm','norma');?>
pro citaci z informačních zdrojů všech druhů a je tím pádem platná i pro citace z internetu: DIN ISO 690:2013-10 Informace a
dokumentace Pravidla pro udávání zdrojů a citace z internetových zdrojů”
dokumentace Pravidla pro udávání zdrojů a citace z internetových zdrojů”</p>
<p>Detailní podklady pro tuto normu naleznete zde: <a href="https://bit.ly/2GfaTrj" class="linkextern" target="blank">
https://bit.ly/2GfaTrj</a></p>
<p>Zásadně platí: Důležité je, aby byl zdroj rychle a jistě doshledatelný i pro nezúčastněné osoby.</p>
<p>Zásadně platí: Důležité je, aby byl zdroj rychle a jistě dohledatelný pro nezúčastněné osoby.</p>
<p>Vzor:</p>
<p class="text-danger">AUTOR/INSTITUCE. Název dokumentu [online]. Datum [poslední připojení dne …]. Dostupný z: URL</p>
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ page(__FILE__);
<p>Např.: <span class="text-danger">„[Toto] je doslovná citace s úprav[ami] a [...] vynechanými pasážemi.“ </span></p>
<p>U <strong>nepřímé citace</strong> je převzata myšlenka z původního zdroje. Měl by být zvýrazněno, kde přesně se
<p>U <strong>nepřímé citace</strong> je převzata myšlenka z původního zdroje. Mělo by být zvýrazněno, kde přesně se
jedná o cizí myšlenky.</p>
<p>Např.: <span class="text-danger">Jak již autor XY trefně popsal, jedná se o nepřímý citát a zde jsou mé doplňky k danému tématu.</span></p>
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ page(__FILE__);
<ol>
<li>Textový plagiát: Doslovné převzetí jedné nebo více pasáží z textu bez udání zdroje.</li>
<li>Ideový plagiát: Použití popř. parafrázování myšlenkv, přičemž jsou zaměněna slova a stavba věty tak, že se zastíní původ myšlenky.</li>
<li>Ideový plagiát: Použití popř. parafrázování myšlenky, přičemž jsou zaměněna slova a stavba věty tak, že se zastíní původ myšlenky.</li>
<li>Překlad myšlenek a textových pasáží z cizojazyčného textu bez udání zdroje.</li>
<li>Převzetí metafor, idiomů nebo jazykových spojení bez udání zdroje.</li>
<li>Plagiát citátu: Použítí citátu, který byl nalezen v sekundární literatuře a použit pro podporu vlastní domněnky, ale nebyl uveden zdroj.</li>
......
......@@ -2,14 +2,14 @@
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Autorksé právo</h2>
<h2 class="text-primary">Autorské právo</h2>
<div class="panel-group" id="accordion-urheber" role="tablist" aria-multiselectable="true">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading" role="tab" id="headingLaw">
<h4 class="panel-title">
<a role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#law" aria-expanded="true" aria-controls="law">
Autorksé právo
Autorské právo
</a>
</h4>
</div>
......@@ -46,7 +46,7 @@ page(__FILE__);
</div>
<div id="property" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="headingProperty">
<div class="panel-body">
<p>Jakmile autor zveřjní svůj nápad (jako fyzickou manifestaci nebo elektronický dokument), spadá toto dílo pod autorské právo. Není nutné,
<p>Jakmile autor zveřejní svůj nápad (jako fyzickou manifestaci nebo elektronický dokument), spadá toto dílo pod autorské právo. Není nutné,
toto právo hlásit, jako je to zapotřebí při právní ochraně v případě živnosti.</p>
</div>
</div>
......@@ -55,9 +55,9 @@ page(__FILE__);
<h3 class="text-danger">Zákon o autorském právu</h3>
<p>Ve zkratce: téměř vše je chráněno autorským právem buďte opatrní při reprodukce obsahů jakéhokoli druhu!</p>
<p>Ve zkratce: téměř vše je chráněno autorským právem buďte opatrní při reprodukci obsahů jakéhokoli druhu!</p>
<p>Zákon o autorském právu je velmi rozsáhlý. Definuje právo na reprodukci, využití a předvádění. Obzvláště důležité jsou meze autoského práva, které zahrnují
<p>Zákon o autorském právu je velmi rozsáhlý. Definuje právo na reprodukci, využití a předvádění. Obzvláště důležité jsou meze autorského práva, které zahrnují
následující aspekty vědecké svobody:</p>
<ul>
......
......@@ -9,13 +9,13 @@ page(__FILE__);
<blockquote>
<p>"Ale pan Prof. Novák to chtěl přeci jinak ..."</p>
<p>"Musím teď všechno dávat do uvozovek?"</p>
<p>"Jednodušetu větu pozměním, bude se skvěle hodit do mé práce."</p>
<p>"Jednoduše tu větu pozměním, bude se skvěle hodit do mé práce."</p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p>Na začátku je snad každý konfrontován s následky nekorektního citování nebo úmyslného <?php get_popover('plagiarism','plagiátorství');?>.
Následkem je neuznání zkoušky nebo akademického titulu, ale I zkažení profesní kariéry.</p>
Následkem je neuznání zkoušky nebo akademického titulu, ale i zkažení profesní kariéry.</p>
<p>Proto platí: Naučte se citovat správně již od začátku!</p>
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ bestimmten Fachrichtungen eingesetzt, daran können Sie sich orientieren. Dennoc
</div>
<div id="apa" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="headingApa">
<div class="panel-body">
<p>Sozialwissenschaften (Geisteswissenschaften):<br>
<p>Sozialwissenschaften (Geisteswissenschaften)<br>
Toms, E. G., O’Brien, H. L., Kopak, R., & Freund, L. (2005). Searching for Relevance in the Relevance of Search.
In F. Crestani & I. Ruthven (Eds.), Context: Nature, Impact, and Role (pp. 59–78). Berlin: Springer.</p>
</div>
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ Můžete se tak podle nich orientovat. Přesto byste se měli nejprve zeptat ved
</div>
<div id="apa" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="headingApa">
<div class="panel-body">
<p>Sociální vědy (Humanitní obory):<br>
<p>Sociální vědy (Humanitní obory)<br>
Toms, E. G., OBrien, H. L., Kopak, R., & Freund, L. (2005). Searching for Relevance in the Relevance of Search.
In F. Crestani & I. Ruthven (Eds.), Context: Nature, Impact, and Role (pp. 5978). Berlin: Springer.</p>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment