Commit 209aea7f authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Korrekturen CS

parent 36a4c36a
......@@ -12,6 +12,6 @@ page(__FILE__);
<li>Naučíte se vyhledávat odbornou literaturu v databázích a internetových vyhledávačích</li>
<li>Naučíte se vyhodnotit nalezené výsledky a vybrat jen ty opravdu důležité</li>
<li>Procvičíte si s námi export výsledků do programu spravujícího Vaši literaturu</li>
<li>a my Vás naučíme, jak se dostanete k plným textům článků a kniha v případě, že v knihovně není článek nebo kniha k dispozici, ukážeme Vám, jak je můžete objednat</li>
<li>a my Vás naučíme, jak se dostanete k plným textům článků a knihya v případě, že v knihovně není článek nebo kniha k dispozici, ukážeme Vám, jak je můžete objednat</li>
</ul>
......@@ -12,4 +12,4 @@ page(__FILE__);
<p>Kromě informačních zdrojů na internetu existuje mnoho databází, které Vám také rádi představíme.</p>
<p>Na TU Chemnitz jsou tyto online moduly integrovány do blended-learning semináře. Víc informací naleznete v menu pod bodem pro účastníky semináře.</p>
<p>Na TU Chemnitz jsou tyto online moduly integrovány do blended-learning semináře. Víc informací naleznete v menu pod bodem pro uživatele ze seminářů na TU Chemnitz.</p>
......@@ -12,5 +12,5 @@ page(__FILE__);
<li><a href="../modul5/index.cs">Modul 5: Získání literatury</a></li>
<li><a href="../modul6/index.cs">Modul 6: Citace a plagiáty</a></li>
</ul>
<p>Moduly můžete využít jednotlivě nebo všechny, jak chcete. Do modulů jsme integrovali interaktivní testy. Můžete si tak vyzkoušet, co jste se naučili.</p>
<p>Moduly můžete využít jednotlivě nebo všechny, jak chcete. Do modulů jsme integrovali interaktivní testy (DE). Můžete si tak vyzkoušet, co jste se naučili.</p>
......@@ -8,10 +8,10 @@ page(__FILE__);
jež nabízí některé oblasti z nabídky informační kompetence k samostudiu a jsou integrovány do kompletní oblasti zprostředkování
informační kompetence ve formě elementů blended-learningu.</p>
<p>Do jednotlivých modulů jsou integrovány testy a cvičení (v němčině), částečně interaktivní, které nabízí okamžitou zpětnou
<p>Do jednotlivých modulů jsou integrovány testy a cvičení (DE), částečně interaktivní, které nabízí okamžitou zpětnou
vazbu k pokroku a vlastnímu úspěchu.</p>
<p>Kromě toho mohou všichni zájemci, kteří se zajímají o téma informační kompetence a chtějí se něco naučit, využít online
tutoriály (v němčině) bez jakéhokoli omezení.</p>
tutoriály (DE) bez jakéhokoli omezení.</p>
<p>Každý modul představuje samostatnou učební a vyučovací jednotku, nemusíte tedy postupovat v kurzu popořadě.</p>
......@@ -7,10 +7,10 @@ page(__FILE__);
<p>Vyberete si téma a vyhledáte k němu literaturu, z níž vytvoříte bibliografii.</p>
<p>Poté popíšete vlastními slovy, jak jste v vyhledávání literatury v našich databázích a na internetu postupovali. To vše nám zašlete emailem.
<p>Poté popíšete vlastními slovy, jak jste ve vyhledávání literatury v našich databázích a na internetu postupovali. To vše nám zašlete emailem.
My Vám poté zašleme zpětnou vazbu s poznámkami, co můžete případně ještě vylepšit.</p>
<p>Podrobné informace naleznete v <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/kurse-und-e-learning/ik/Materialien/rechercheportfolio_neu.pdf">návodu k portfoliu</a>.</p>
<p>Podrobné informace naleznete v <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/kurse-und-e-learning/ik/Materialien/rechercheportfolio_neu.pdf">návodu k portfoliu (DE)</a>.</p>
<h2 class="text-primary">Klauzura</h2>
......
......@@ -6,12 +6,12 @@
<p>S pomocí <?php get_popover('catalog', 'katalogu knihovny');?> </span></a> můžete vyhledávat dokumenty, které knihovna zakoupila
nebo je má licencvané. To všechno máte k dipozici. Kromě toho mají knihovny v katalogu také dokumenty, které jsou volně přístupné
na internetu. Všechny tyto zdroje jsou vhodné pro Vaše seminární a záavěrečné práce nebo referáty.</p>
na internetu. Všechny tyto zdroje jsou vhodné pro Vaše seminární a závěrečné práce nebo referáty.</p>
<p>V katalogu Univerzitní knihovny v Chemnitz naleznete například tištěné a elektronické</p>
<ul>
<li>knihy: <?php get_popover('monograph','monografie');?>, příručky všeho druhu, lexika, dizertace</li>
<li> časopisy a noviny</li>
<li>časopisy a noviny</li>
<li><?php get_popover('thesis','vysokoškolské práce');?> TU Chemnitz</li>
</ul>
<p>ale i</p>
......@@ -21,5 +21,5 @@ na internetu. Všechny tyto zdroje jsou vhodné pro Vaše seminární a záavěr
<li>ostatní, např. DVD, CD atd.</li>
</ul>
<p><strong>Tip:</strong> Takzvaný OPAC není vlastně ničím jiným než elektronický katalog knihovny. Dříve obsahoval i kartotéční
<p><strong>Tip:</strong> Takzvaný OPAC není vlastně ničím jiným než elektronickým katalogem knihovny. Dříve obsahoval i kartotéční
karty. Proto rozlišujeme online: OPAC znamená Online Public Access Catalogue.</p>
......@@ -10,4 +10,4 @@ a poté níže přístup k dokumentu.</p>
<p>Cesty k dokumentu mohou být různé.</p>
<p>V krátkém tutoriálu (v němčině) na další stránce jsme shromáždili nejčastější možnosti přístupu na TU Chemnitz.</p>
<p>V krátkém tutoriálu (DE) na další stránce jsme shromáždili nejčastější možnosti přístupu na TU Chemnitz.</p>
......@@ -12,5 +12,5 @@ při vyhledávání na Googlu. Tato spojení ale můžete ovlivnit využitím r
<p>Někdy se může stát, že výsledek na první pohled neodpovídá zadání ve vyhledávání. Některé vyhledávače například vyhledávají podobné výrazy.
Když zadáte heslo dítě“, naleznete ve výsledcích děti, adoptované dítě, předškolní dítě, dívka, chlapec atd.</p>
<p>Podrobněji se budeme katalogu věnovat <a href="tutorial1.html">v tutoriálu</a> (v němčině).</p>
<p>Podrobněji se budeme katalogu věnovat <a href="tutorial1.html">v tutoriálu</a> (DE).</p>
......@@ -12,5 +12,4 @@ ale i mnoha mezinárodních katalozích knihoven najednou. V současné době j
<p>Před začátkem vyhledávání sami určíte, jaké online katalogy mají být prohledány. Váš požadavek bude zaslán do vybraných katalogů.
Shody se poté ukážou na Vaší obrazovce.</p>
<p>Fond univerzitní knihovny v Chemnitz a dalších saských knihoven naleznete v
<?php get_popover('swb_term','Knihovní síti jihozápadního Německa/ Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB) (Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)');?>.</p>
<p>Fond Univerzitní knihovny; <?php get_popover('swb_term','Knihovní síti jihozápadního Německa/ Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)');?>.</p>
......@@ -11,6 +11,6 @@ centrálním zařízením. Většinou ale existují různá oddělení, které b
a prezenční knihy, které se půjčit nedají, ale jsou dostupné k užívání v rámci knihovny. V depozitáři jsou často knihy
prezenční, ale i výpůjční, které musí uživatel předem objednat.</p>
<p>V následujícím tutoriálu (v němčině) se dozvíte základy oUniverzitní knihovně v Chemnitz, jež má působit jako příklad.</p>
<p>V následujícím tutoriálu (DE) se dozvíte základy o Univerzitní knihovně v Chemnitz, jež má působit jako příklad.</p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul1-intro/index.html"></iframe>
......@@ -11,6 +11,6 @@ page(__FILE__);
<p>Zaškrtnete-li více polí v jedné kategorii, bude použit operátor OR. Získáte pak například jak výsledky z oboru psychologie,
tak výsledky z oboru sociologie.</p>
<p>Pro zobrazení praktické ukázky na příkldu Univerzitní knihovny v Chemnitz:
<p>Pro zobrazení praktické ukázky na příkladu Univerzitní knihovny v Chemnitz:
<a href="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Search/Results?mylang=cs&type=AllFields&lookfor=schulangst+grundschule"
class="linkextern" target="blank"> Online katalog</a></p>
......@@ -43,7 +43,7 @@ $files = array (
'expand' => 'Rozšířené vyhledávání'
),
'rvk' => array(
'rvk' => 'RSK',
'rvk' => 'RSK/RVK',
'rvk2' => 'Příklady'
),
'semester' => 'Semestrální aparáty',
......
......@@ -8,11 +8,11 @@ page(__FILE__);
přes systematické uspořádání, při kterém jsou knihy přiřazeny jednotlivým oborům, ale i forma s prvky obou uspořádání.</p>
<p>V anglicky hovořících zemích jsou neznámější Deweyova <?php get_popover('system','klasifikace ');?> a LCC Libryry of Congress Classificaion.
V německy hovořících zemích je snad nejznámější <?php get_popover('rvk_term', ezenské sdružené klasifikaci (RSK)/ Regensburger
V německy hovořících zemích je snad nejznámější <?php get_popover('rvk_term', ezenska sdružena klasifikace (RSK)/ Regensburger
Verbundklassifikation (RVK)');?>.</p>
<p>Jistě už jste si při vyhledávání povšimli slova signatura, např. QT 000 end nebo MR 2000 die. Toto označení zahrnuje jak tématické zařazení v 
RVK, tak umístění v knihovně včetně popisu regálu.</p>
RSK, tak umístění v knihovně včetně popisu regálu.</p>
<p>Knihy s podobným obsahem stojí v knihovně u sebe, a tak můžete na stejném místě najít i další potřebnou literaturu.</p>
......
......@@ -27,5 +27,5 @@ page(__FILE__);
</tbody>
</table>
<p>Chcete-li se o RVK dozvědět více: <a href="http://rvk.uni-regensburg.de/index.php/regensburger-verbundklassifikation-online"
<p>Chcete-li se o RSK dozvědět více: <a href="http://rvk.uni-regensburg.de/index.php/regensburger-verbundklassifikation-online"
class="linkextern" target="blank">http://rvk.uni-regensburg.de/index.php/regensburger-verbundklassifikation-online</a></p>
......@@ -4,10 +4,10 @@ page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vyhledávání</h2>
<p>V katalogu knihovny je nabízeno jednoduché vyhledávání (pole vyhledávání) a rozšířené vyhledávání. Občas je rozšířené vyhledávání i néco
<p>V katalogu knihovny je nabízeno jednoduché vyhledávání (pole vyhledávání) a rozšířené vyhledávání. Občas je rozšířené vyhledávání o néco
náročnější, vyplatí se ale, když ohraničíte vyhledávání, aby katalog nenašel příliš mnoho informací.</p>
<p>Většinou můžete k jednoduchému vyhledávání přidat ještě jedno pole. Např. pole autor nebo heslo více k tomu později.</p>
<p>Většinou můžete k jednoduchému vyhledávání přidat ještě jedno pole. Např. pole autor nebo heslo více k tomu později.</p>
<p>Zde vidíte <a href="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/?mylang=cs" class="linkextern" target="blank">úvodní stranu katalogu</a>
Univerzitní knihovny v Chemnitz. Můžete si vyzkoušet vyhledávání. Českou verzi přepněte vpravo nahoře</p>
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ Vás vhodná? Pomůže Vám <a href="http://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/fachli
<p>Můžete v něm hledat podla názvu databáze. Máte následující možnosti:</p>
<ul>
<li>Na domovské stránce <?php get_popover('dbis_term','DBIS');?> zvolte v 
<strong>seznamu oborů</strong>(Fächerübersicht) svůj obor a zobrazí se Vám relevantní databáze.</li>
<li>Na domovské stránce <?php get_popover('dbis_term','DBIS');?> zvolte v <strong>seznamu oborů</strong> (Fächerübersicht)
svůj obor a zobrazí se Vám relevantní databáze.</li>
<li>Můžete si také nechat zobrazit všechyn existující databáze <strong>dle abecedního pořadí</strong>.</li>
<li>Víte-li, jakou databázi hledáte, můžete využít vyhledávací pole pro <strong>jednoduché vyhledávání</strong>.</li>
<li>Kromě toho můžete využít také <strong>rozšířené vyhledávání</strong>. Ve vyhledávací masce si můžete vyfiltrovat databáze, které
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ page(__FILE__);
<h2 class="text-primary">Strukturovaná rešerše: Model pěti kroků</h2>
<p>Abyste se vyhnuli chaosu v rešerši, můžete se držet našeho systematického
<?php get_popover('5-steps-model','model pěti kroků');?>:</p>
<?php get_popover('5-steps-model','modelu pěti kroků');?>:</p>
<ul>
<li>Co hledám?</li>
<li>Co potřebuju?</li>
......
......@@ -16,4 +16,4 @@ page(__FILE__);
<div class="clearfix"></div>
<p>Myslete na <strong>synonyma.</strong>.</p>
<p>Myslete na <strong>synonyma</strong>.</p>
......@@ -33,8 +33,8 @@ page(__FILE__);
</tr>
<tr>
<td class="info">Příbuzné pojmy</td>
<td>Sémiotika, komunikátor Recipient, informace</td>
<td>právní forma, podnikatel personální plán Nákup a logistika</td>
<td>sémiotika, komunikátor, recipient, informace</td>
<td>právní forma, podnikatel, personální plán, nákup a logistika</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Zkratky</td>
......
......@@ -257,6 +257,8 @@ function menu_startpage($current_lang)
global $start_menu, $base_URL;
$file_ending = $current_lang === 'de' ? '' : 'index.html.' . $current_lang;
$html = array();
# navigation start
......@@ -287,7 +289,7 @@ function menu_startpage($current_lang)
foreach( $menu as $folder => $item)
{
# menu items
$html[] = '<li><a href="' . $base_URL . '/content/' . $folder . '">' . $item . '</a></li>'. PHP_EOL;
$html[] = '<li><a href="' . $base_URL . '/content/' . $folder . '/' . $file_ending . '">' . $item . '</a></li>'. PHP_EOL;
}
}
$html[] = '</ul></li></ul>'. PHP_EOL;
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment