Commit 0d7fc5e2 authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Tschechische Übersetzung

parent 44dd076b
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Databáze – co je to?</h2>
<p>Co je vlastně <?php get_popover('database', 'databáze');?>?</p>
<p>V knihovně znamená pojem databáze databanková aplikace. V takových aplikacích můžete strukturovaně vyhledávat v rozsáhlých sbírkách. Vyhledávat
můžete údaje z knihovnických katalogů, bibliografií nebo sbírek.</p>
<p>Jednoduše řečno: Databáze obsahuje pokud možno všechnu literaturu, například články z časopisů k určitému tématu, nezávisle na fondu knihovny.
Všechny databáze naleznete v <?php get_popover('dbis_term','Databankovém informačním systému');?>.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Databankový informační systém – Vaše cesta ke vhodné databázi</h2>
<p>Existuje mnoho databází, které jsou dostupé buď volně na internetu nebo jsou licencovány Vaší knihovnou. Jak ale poznáte, která je pro
Vás vhodná? Pomůže Vám <a href="http://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=tuche&lett=l&colors=&ocolors="
class="linkextern" target="blank">Databankový informační systém (DBIS)</a>.</p>
<p>Můžete v něm hledat podla názvu databáze. Máte následující možnosti:</p>
<ul>
<li>Na domovské stránce <?php get_popover('dbis_term','DBIS');?> zvolte v 
<strong>seznamu oborů</strong>(Fächerübersicht) svůj obor a zobrazí se Vám relevantní databáze.</li>
<li>Můžete si také nechat zobrazit všechyn existující databáze <strong>dle abecedního pořadí</strong>.</li>
<li>Víte-li, jakou databázi hledáte, můžete využít vyhledávací pole pro <strong>jednoduché vyhledávání</strong>.</li>
<li>Kromě toho můžete využít také <strong>rozšířené vyhledávání</strong>. Ve vyhledávací masce si můžete vyfiltrovat databáze, které
odpovídají Vašim kritériím.</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vítejte v modulu Příprava rešerše!</h2>
<h3 class="text-danger">V tomto modulu zodpovíme následující otázky:</h3>
<ul>
<li>Jak strukturovat rešerši, abyste ušetřili čas?</li>
<li>Co jsou databáze a jak poznáte, které jsou pro Vás vhodné?</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Strukturovaná rešerše: Model pěti kroků</h2>
<p>Abyste se vyhnuli chaosu v rešerši, můžete se držet našeho systematického
<?php get_popover('5-steps-model','model pěti kroků');?>:</p>
<ul>
<li>Co hledám?</li>
<li>Co potřebuju?</li>
<li>Kde hledám?</li>
<li>Jak hledám?</li>
<li>Vyhodnocení a modifikace</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Krok první: Co hledám?</h2>
<p>Zvolíte si téma referátu a co teď?</p>
<h3 class="text-danger">Tématická analýza obsahu</h3>
<p>Než vůbec začnete hledat v databázi, podívejte se na následující otázku: Jaké máte téma, co hledáte? Tzn., že:</p>
<ul>
<li>si musíte vyjasnit <strong>pojmy</strong> Vašeho témtu</li>
<li>vytvoříte <strong>seznam pojmů</strong> s tématem spojených</li>
<li>budete myslet také na <strong>nadřazené a podřazené pojmy, synonyma a příbuzné pojmy</strong></li>
<li>zohledníte <strong>cizojazyčné názvy</strong> a jejich <strong>rozdílný pravopis (britská a americká angličtina)</strong></li>
<li>se zamyslíte nad případnými <strong>zkratkami</strong></li>
</ul>
<p>Při hledání pojmů najdete pomoc i v knihovně:</p>
<ul>
<li>(naučné) slovníky</li>
<li>slovníky synonym</li>
<li>základní literatura a učební materiál</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Turoriál Databankový informační systém</h2>
<p>V tomto tutoriálu Vám na příkladu UK Chemnitz ukážeme, jak se pomocí DBIS dostanete do databáze.</p>
<p>Mimochodem: Databáze s <?php get_popover('campuslicence','licencí pro kampus');?> jsou dostupné pouze z univerzitní sítě.</p>
<p>Mimo univerzitní síť potřebujete službu <?php get_popover('vpn','VPN');?> kterou poskytuje oddělení informatiky TU Chemnitz.
Zde je odkaz na <a href="" target="blank" class="linkextern">VPN (Virtual Private Network)</a></p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul2-dbis/index.html"></iframe>
/** TUC specific css settings **/
.ikonline
{
margin-top: 20px;
background-color: #fff;
min-height: 70vh;
}
.content
{
background-color: #E6E6E6;
}
#modul-nav ul > li
{
margin-right: -14px;
}
body
{
height: 100vh;
}
#modul-content
{
min-height: 72vh;
padding-left: 24px;
}
#modulMenu-button
{
background-color: #005e58;
border-color: #005e58;
}
.glossar
{
color: #005E58;
}
.lang-icon
{
padding-bottom: 0px;
}
.panel
{
border: none;
box-shadow: 0px;
}
.panel-default .panel-heading
{
background-color: #fff!important;
border: none;
}
.panel-default .panel-heading a
{
border-bottom-color: #fff !important;
}
.popover-title
{
background-color: #005e58!important;
}
#modul-nav li.active-submenu>ul>li a
{
background-color: transparent!important ;
color: #005e58;
}
.active-submenu a, .active-submenu a:hover
{
color: #fff;
background-color: #005e58!important;
border-radius: 0px;
font-weight: 700;
}
.popoverlink, .modul-content a
{
color: #005E58;
border-bottom: 1px dotted #979797;
}
.navbar-inverse
{
padding-left: 10px;
}
.pager >li>a
{
border-bottom: 1px solid #ddd!important;
}
#modul-content a
{
color: #005e58;
border-bottom: 1px dotted #979797;
}
/** Glossar **/
#aZ
{
margin-top: 10px;
}
dt
{
padding-top: 10px;
color: #005e58!important;
}
/*** Introduction **/
.credit-subject
{
border: solid 1px #005E58;
}
.credit-white
{
border: solid 1px #005E58;
}
.bg-primary > h3
{
color: #fff;
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment