surface.html.cs 980 Bytes
Newer Older
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Surface, Deep a Dark Web</h2>

<p>Přejeďte myší přes jednotlivá pole.</p>
<img src="../../images/surface.png" class="img-responsive">

<div class="col-xs-2 hover-div surface text-center hovereffect">
  <p class="hover-content">Obsahy, které vyhodnocují vyhledávače.</p>
</div>

<div class="col-xs-6 col-xs-offset-1 hover-div surface hovereffect">
  <div class="hover-content">
    <p class="col-xs-6">Obsahy, které z technických důvodů vyhledávače nevyhodnotí, např. zaheslované obsahy, 
    obsahy shované za formuláře, obsahy v nestandardních formátech.</p>
    <p class="col-xs-6">Obsahy, které jsou pro vyhledávače záměrně neviditelné.</p>
  </div>
</div>

<div class="col-xs-2 col-xs-offset-1 hover-div surface text-center hovereffect">
  <p class="hover-content">Obsahy, které si musí <br>uživatel propojit manuálně.</p>
</div>